Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan’da İhracat Ekonomiyi Ayakta Tutuyor

Yunan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ihracat bu yılın Şubat ayında artış göstermiştir. Şubat ayında, Yunanistan’ın yakıt dahil ihracat miktarı, önceki yıla göre %8,5 artış göstererek 2,88 milyar Euro olmuştur. Yakıt hariç ihracatta da önceki yıla göre %3,7 artış gerçekleşmiştir. Buna göre, Şubat ayı ile birlikte yakıt hariç ihracat altı ay ardı ardına artış göstermiştir.

Artan ihracat, Yunan işletmelerinin devamlılığına katkı sağlamanın yanısıra, düşen ithalatla birlikte ticaret açığını da kontrol altına almaktadır. Yılın ilk iki ayında yakıt hariç ticaret açığı %22,6 düşmüştür.