Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ekvator: Ki̇to İtfai̇ye Müdürlüğü’nün Agusta A109K2 Marka Uçak İçi̇n Yedek Parça Alim İhalesi̇

Kito İtfaiye Müdürlüğü’nün (https://www.bomberosquito.gob.ec/) AGUSTA A109K2 marka uçak için yedek parça alım ihalesi duyurusu, Ekvator’un Kamu Alımları Ulusal Ajansı’nda (Servicio Nacional de Contratacion Publica) yayımlanmıştır. Söz konusu ihaleye yabancı tedarikçiler davet edilmektedir. Duyuruya aşağıdaki internet adresinden erişim imkânı mevcuttur.

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NOx6O2Mqmy3Q9BK7RfQZgA193CMZ3-akAW-qb75hIpk,

İhale Detayları:

İhale bütçesi 74.680,03 ABD Doları. Bütçe, sözleşmedeki tüm masrafları içermektedir.

İhaleyi kazanan tedarikçinin, satış sonrası hizmete cevap verebilmesi için Ekvator’da fiziksel altyapıya sahip yerel temsilcisi olması gerekmektedir.

Sözleşmeyi kazanan tedarikçinin, Tek Tedarikçi Siciline (Registro Único de Proveedores – RUP) kayıtlı yerel bir temsilcisi bulunmalıdır.

İhale duyurusunun “Archivos” sekmesinde bulunan belgelerin başta ihale şartnameleri (Pliegos) olmak üzere ayrıntılı incelenmesinde fayda görülmektedir. 

İhale kapsamındaki ürünler duyurunun (pliego) 20. ve 21.sayfalarında yer almaktadır.

İhaleye katılmak isteyen kişilerin, teknik ve ekonomik tekliflerini, fiziksel olarak Kito İtfaiye Müdürlüğü Kamu İhale Ofisi’ne mesai saatleri içinde ve/veya compras@bomberosquito.gob.ec e-posta adresine PDF formatında göndermeleri gerekmektedir.  Teklifin e-posta ile gönderildiği durumda ihalenin kazanılması halinde söz konusu belgelerin fiziksel olarak da sunulması gerekmektedir.

Adres:  Veintimilla E5-66 y Reina Victoria, Edificio del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, tercer piso, Dirección de Adquisiciones de la ciudad de Quito, en Ecuador.

İhale ile ilgili detaylı bilgi almak için: compras@bomberosquito.gob.ec; sespinosa@bomberosquito.gob.ec

Sorular için son tarih: 17.05.2021 Ekvator saati ile 20:00

Son cevap tarihi:  19.05.2021 Ekvator saati ile 20:00

Son teklif tarihi: 26.05.2021 Ekvator saati ile 09:00