Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Peru’nun Çinko, Kalay ve Demir Üretimi Salgın Öncesi Seviyeleri Aştı

Peru Enerji ve Maden Bakanlığı Ocak ve Şubat 2021 arasında çinko, kalay ve demir madenleri üretiminin COVID-19 öncesinde kaydedilen seviyeleri aştığını bildirmiştir.

Madencilik sektörü Peru milli gelirinin %10’unu, ihracat gelirlerinin % 60’ını  sağlamaktadır. Lisans ücretleri, gelir vergileri ve harçlar gibi bedellerle ülkenin vergi gelirlerinin % 50’si yine madencilik faaliyetlerinden sağlanmaktadır.  Halen madencilik sektöründe 152 bin kişi istihdam edilmektedir.

Madencilik üretimindeki artışın, 2021 için ülke ekonomisinde beklenen % 10 büyümeyi sağlamanın anahtarı olacağı değerlendirilmektedir.