Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Moritanya-Nuakşot Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Taşımayı Geliştirme Projesi

Moritanya'nın başkenti, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Nuakşot'ta şehir içi toplu ulaşım halihazırda çok eski, hurda niteliğindeki dolmuş taksiler  tarafından kayıt dışı olarak ve herhangi bir standart olmaksızın sağlanmaktadır. Bu taksileri sadece toplumun en alt gelir seviyesindeki kişiler kullanmaktadır. Özel araç olmadan şehir içinde ulaşım bu nedenle son derece zordur. Kamuya ait otobüsler ise sadece havalimanı ve üniversite gibi sınırlı güzergahta faaliyet göstermekte olup nüfusun gün içindeki hareketliliğini sağlamakta yeterli işlevi bulunmamaktadır.

Nuakşot'taki büyükşehir belediyesi muadili kurum olan Nuakşot Bölge İdaresi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu idarenin öncelikli projelerinden birinin Nuakşot'ta toplu taşıma sistemi kurulması olduğu bildirilmiş, bu kapsamda sadece ulaşımda kullanılacak toplu taşıma araçlarına yatırım yapacak kişilere hat tahsis edileceği, toplu taşıma sorununun çözümüne yönelik işbirliğine açık olunduğu anlaşılmıştır.

Toplu taşımada kullanılacak alt yapının tasarım ve inşası ile toplu taşıma araçlarının belirlenecek bir finansman modeliyle belediyeye satışı dahil olmak üzere projeye ilişkin hususlarda Türk firmalarla görüşmek istemektedirler.