Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İspanya, 7 Haziran 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Ülkeye Giriş Kurallarında Değişikliğe Gitti

Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne ve Schengen'e bağlı ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin COVID-19 sağlık krizi ile bağlantılı olarak kamu düzeni ve kamu sağlığı nedeniyle geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin kriterleri belirleyen INT/657/2020 sayılı Kararı değiştiren INT/552/2021 sayılı Karar 5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9349

Bu değişikliğe kadar Türkiye’de ikamet edenlerin aşağıda örnek olarak sayılan bazı durumlar haricinde İspanya’ya girişleri yasaklanmıştı.

- Diplomatik, konsolosluk, uluslararası kuruluşlar, askeri, sivil koruma ve insani kuruluşların görevlileri.

- Sağlık araştırmacıları da dahil olmak üzere işe giden veya işten dönen sağlık profesyonelleri ve yaşlı bakım uzmanları.

- İspanya'da düzenlenen üst düzey spor etkinliklerine katılanlar da dahil olmak üzere, işi gerekli olan ve ertelenemeyen veya uzaktan gerçekleştirilemeyen yüksek nitelikli işçiler.

Bu defa, yeni düzenleme ile Türkiye’de ikamet edenlerin İspanya’ya girişine ilişkin olarak yeni bir kural getiriliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşı sertifikasına sahip kişiler de, yukarıda belirtilen Kararın 1. maddesinin K bendine göre söz konusu tarihten itibaren ülkeye girebilecekler.

Yine 5 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan İspanya'da giriş noktalarında yapılacak sıhhi kontrollere ilişkin 4 Haziran 2021 tarihli Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kararı bu konuda detaylı bilgiler içermektedir.

Aşı sertifikasının aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

  1. Sahibinin adı ve soyadı
  2. Uygulanan en son dozun tarihini gösteren aşı tarihi
  3. Kullanılan aşının türü
  4. Uygulanan doz sayısı / toplam miktar
  5. Belgeyi veren ülke
  6. Aşı sertifikasının düzenlenmesinden sorumlu kuruluşa dair bilgiler

Sertifikalar İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmelidir. Destekleyici belge bu dillerde alınamıyorsa, İspanyolca bir tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.

Son olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, İspanya'ya hava veya deniz yoluyla gelen tüm yolcuların seyahatten önce www.spth.gob.es web sitesi veya Spain Travel Health uygulaması aracılığıyla bir sağlık kontrol formu doldurmaları gerekmektedir. Benzer şekilde, yolcular varışta sağlık taramasına tabi tutulabilir (ateş ölçümleri, belge doğrulamaları, yolcunun durumuna ilişkin görsel kontrol vb.)

Detaylı bilgi:

https://www.spth.gob.es/

Türkiye’deki Temas Noktaları:

- Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/tr/Pages/inicio.aspx

- İstanbul’daki İspanya Başkonsolosluğu

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/ESTAMBUL/tr/Pages/inicio.aspx