Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

İslamabad Ticaret Müşavirliği

Pakistan'da IMF Destek Paketi Çerçevesinde 170 Milyar Rupee Tutarlı Ek Finans Kanunu (Mini Bütçe) Onaylandı


Mevzuat Değişiklikleri

IMF Destek Programı çerçevesinde IMF in direktifleri doğrultusunda Pakistan kamu oyunda mini bütçe olarak da adlandırılan 170 Milyar Rupee (yaklaşık ...

Lübliyana Ticaret Müşavirliği

Arızalı Araçların Otoyollardan ve Ekspres Yollardan Kaldırılmasına İlişkin Yeni Düzenleme


Mevzuat Değişiklikleri

Ekim ayı başında Meclis tarafından onaylanan Karayolları Yasası ile otoyollarda ve ekspres yollarda arızalanan araçlarının kaldırılması yalnızca kamu ihalesi ile ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ahşap Ve Ahşap Malzemelerin İhracatına Geçici Yasak Getirdi


Mevzuat Değişiklikleri

Bakanlar Kurulu basın servisi tarafından bildirildiğine göre, Bakanlar Kurulu,  4401, 4403, 4407 Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gümrük tarife pozisyonları altında ...

Bakü Ticaret Müşavirliği

Soğan Ürününün Azerbaycan'a İthalatında Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlanmıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 03/02/2023 tarih ve 32 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6745/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal ...

İslamabad Ticaret Müşavirliği

Pakistan Merkez Bankası (Sbp) Yurt Dışı İthalat Ödemelerinde Yeni Bir Dönem Ve Yöntem Başlattı


Mevzuat Değişiklikleri

Uzun süredir ciddi bir döviz darboğazında bulunan ülke net döviz rezervlerinin minumum seviyelere (3.7 B USD) düsmesinin ardından Pakistanlı ithalatçıların ...

Manila  Ticaret Müşavirliği

Filipinler'in 2023-2028 Dönemi Kalkınma Planı Yayımlandı


Mevzuat Değişiklikleri

Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos, Jr., ülkenin 2025 yılına kadar üst-orta gelir sınıfında bir ekonomi olma hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Enerji Verimliliği Sınıfı "B ve Altı" Olan Ürünlerin Özbekistan'a İthalatının Yasaklanması


Mevzuat Değişiklikleri

9 Eylül 2022 tarih ve 220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 22 Ağustos 2019 tarihli 4422 sayılı Kararda bir değişiklik yapılarak, ...

Tiflis Ticaret Müşavirliği

Gürcistan'da İlaç Referans Fiyat Uygulaması 15 Şubat 2023 Tarihinde Başlayacaktır


Mevzuat Değişiklikleri

Gürcistan, ülkedeki ilaç fiyatlarının düşürülebilmesini teminen çeşitli tedbirleri yürürlüğe almaktadır. Bu kapsamda Türkiye'den ilaç ithalatını kolaylaştırıcı düzenlemeler 2022 yılından itibaren ...