Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Oslo Ticaret Müşavirliği

Spitsbergen İle İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Antlaşma”ya Katılmamız Uygun Bulunmuştur


Mevzuat Değişiklikleri

Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na katılmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 17 Ekim 2023 tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir. ...

Lübliyana Ticaret Müşavirliği

Hükümet, Yeni İş Kanunu Değişikliklerini Kabul Etmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

Hükümet, İstihdam İlişkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikleri kabul etmiştir. Yeni yasa AB direktifleri hükümlerine ek olarak kamuoyunda tartışılan taslakta yer alan ...

Lübliyana Ticaret Müşavirliği

Slovenya Kamu Alımlarına İlişkin Resmi AB Bildirimi Almıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Avrupa Komisyonu, Slovenya ulusal mevzuatının kamu alımlarına ilişkin AB mevzuatı  ile uyumlu olmaması sebebiyle Slovenya'ya karşı ihlal prosedürü başlatmaya karar ...

Oslo Ticaret Müşavirliği

Norveç, Rusya'ya Yönelik Kısıtlayıcı Önlemlerini Sıkılaştırıyor


Mevzuat Değişiklikleri

Norveç, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırım kapsamında 2 Ekim 2023'te Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamaya koydu. Yeni ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Bazı Ekipmanlar İthalat Vergisinden Muaf Tutuldu


Mevzuat Değişiklikleri

19.09.2023 tarihli ve 482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kabul edilmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanının "Sanayi üretiminde hammadde sürekliliğini sağlamak için ek ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgızistan'dan Kömür İhracatına 6 Ay Süre İle Belirli Yasaklamalar Getirildi.


Mevzuat Değişiklikleri

Bakanlar Kurulu'nun 9/8/2023 tarihli ve 453 sayılı Kararı ile Kırgızistan'dan karayoluyla kömür ihracatına altı ay süreyle yasak getirildi. İlgili karar ...

Berlin Ticaret Müşavirliği

Alman Meclisi Isıtma Yasasını Kabul Etti


Mevzuat Değişiklikleri

Uzun süren tartışmalar sonrası, “Isıtma Yasası” yeni düzenlemelerle birlikte 8 Eylül 2023 Cuma günü Federal Meclis tarafından kabul ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Belirli Tarım Ürünlerinin (Yem Ve Tahıl) Kırgızistan'Dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasak Getirildi.


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 4 Eylül 2023 tarihli ve 443 sayılı Kararı ile 1214 90 900 0 ve 2302 Avrasya ...