Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Cezayir'de Kamu Arazileri Yerli Ve Yabancı Yatırımcılara Tahsis Edilebilecek


Mevzuat Değişiklikleri

16.11.2023 tarih ve 73 sayılı Cezayir Resmi Gazetesi’nden yayımlanan 23-17 sayılı Kanun’a göre kamunun mülkiyetinde bulunan araziler (OSB’ler, turistik araziler, ...

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Cezayir’de Canlı Hayvanlar/Etler ve Yenilen Sakatatlar Fasıllarındaki Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Geçici Olarak %5 Oranında Uygulanacak


Mevzuat Değişiklikleri

23-15 Sayılı Ek Bütçe Kanunu’na göre; 1 Mart 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki GTİP’lerde gümrük ...

Bakü Ticaret Müşavirliği

Azerbaycan'da Gıda Ürünleri İthalatına Getirilen Uygulama


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan  Gıda  Güvenliği  Ajansı'nın 06/11/2023 tarihli yazısında, Azerbaycan Gıda Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği,  Kanun  kapsamında  hayvansal  ...

Oslo Ticaret Müşavirliği

Pestisit Kalıntılarına İlişkin Mevzuat Değişikliği


Mevzuat Değişiklikleri

Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi’nce yapılan gıda ve yemdeki pestisit kalıntılarına ilişkin Yönetmelik değişiklikleri ile 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173 ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Belirli Kireçtaşı Ürünlerinin Kırgızistan'dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasaklama Getirildi


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 24/10/2023 tarihli ve 564 sayılı Kararı ile, ülke topraklarında çıkarılan ve 2515 11 000 0 ve ...

Atina Ticaret Müşavirliği

Yunanistan'da "Kısa Süreli Ev Kiralama Mevzuatı" Rasyonel Düzlemde Değiştiriliyor


Mevzuat Değişiklikleri

Yunanistan'da Airbnb firmasının hakim olduğu kısa süreli ev kiralamaları mevzuatında bir takım değişiklikler planlanmaktadır.

Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı ...

Erbil Ticaret Ataşeliği

Gümrük Vergi̇, Resi̇m ve Harçlarının USD Yeri̇ne Di̇nar İle Yapılması Hk.


Mevzuat Değişiklikleri

IKBY Bakanlar Kurulu'nun 20.09.2023 tarihli ve 226 sayılı Kararı uyarınca 16.10.2023 tarihi itibariyle sınır gümrüklerinde vergi, resim ve harç ödemelerinin ...

Pekin Ticaret Müşavirliği

ÇHC'nden Grafit Türü Eşya İhracatının İzne Bağlanması


Mevzuat Değişiklikleri

Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) 20 Ekim 2023 günü yaptığı açıklamada, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak için 1 Aralık 2023 ...