Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Oslo Ticaret Müşavirliği

Pestisit Kalıntılarına İlişkin Mevzuat Değişikliği


Mevzuat Değişiklikleri

Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi’nce yapılan gıda ve yemdeki pestisit kalıntılarına ilişkin Yönetmelik değişiklikleri ile 2023/127, 2023/128, 2023/129, 2023/147, 2023/163, 2023/173 ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Belirli Kireçtaşı Ürünlerinin Kırgızistan'dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasaklama Getirildi


Mevzuat Değişiklikleri

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 24/10/2023 tarihli ve 564 sayılı Kararı ile, ülke topraklarında çıkarılan ve 2515 11 000 0 ve ...

Atina Ticaret Müşavirliği

Yunanistan'da "Kısa Süreli Ev Kiralama Mevzuatı" Rasyonel Düzlemde Değiştiriliyor


Mevzuat Değişiklikleri

Yunanistan'da Airbnb firmasının hakim olduğu kısa süreli ev kiralamaları mevzuatında bir takım değişiklikler planlanmaktadır.

Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı ...

Erbil Ticaret Ataşeliği

Gümrük Vergi̇, Resi̇m ve Harçlarının USD Yeri̇ne Di̇nar İle Yapılması Hk.


Mevzuat Değişiklikleri

IKBY Bakanlar Kurulu'nun 20.09.2023 tarihli ve 226 sayılı Kararı uyarınca 16.10.2023 tarihi itibariyle sınır gümrüklerinde vergi, resim ve harç ödemelerinin ...

Pekin Ticaret Müşavirliği

ÇHC'nden Grafit Türü Eşya İhracatının İzne Bağlanması


Mevzuat Değişiklikleri

Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) 20 Ekim 2023 günü yaptığı açıklamada, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak için 1 Aralık 2023 ...

Oslo Ticaret Müşavirliği

Spitsbergen İle İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Antlaşma”ya Katılmamız Uygun Bulunmuştur


Mevzuat Değişiklikleri

Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na katılmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 17 Ekim 2023 tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir. ...

Lübliyana Ticaret Müşavirliği

Hükümet, Yeni İş Kanunu Değişikliklerini Kabul Etmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

Hükümet, İstihdam İlişkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikleri kabul etmiştir. Yeni yasa AB direktifleri hükümlerine ek olarak kamuoyunda tartışılan taslakta yer alan ...

Lübliyana Ticaret Müşavirliği

Slovenya Kamu Alımlarına İlişkin Resmi AB Bildirimi Almıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Avrupa Komisyonu, Slovenya ulusal mevzuatının kamu alımlarına ilişkin AB mevzuatı  ile uyumlu olmaması sebebiyle Slovenya'ya karşı ihlal prosedürü başlatmaya karar ...