Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Rusya Federasyonu Finansal Sisteminde Türk Lirasıyla İşlemleri Teşvik Eden Yeni Adımlar

Moskova Borsası 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren döviz piyasalarında future işlemlerde Türk Lirasına yönelik fiyat belirlemeyi kolaylaştıracak bir göstergeyi (TRYFIXME) devreye aldı. Aynı düzenleme ile Borsada Dolar ve Avro bazlı işlemlerin göstergelerinde fiyat belirleme kıstasları zorlaştırılırken, Yuan cinsinden “future” işlemlerin ağırlığı artırıldı.

Bu gelişme paralelinde Moskova Borsası bünyesinde yer alan Ulusal Kliring Merkezi Türk Lirası cinsi “future” işlemlerin teşvik edilmesi amacıyla 1’inci ve 2’nci seviye Türk Lirası işlemlerinde konsantrasyon limitini 2,2 kat artırarak, risk primi maliyetlerini azalttı. Bu gelişme ile Moskova Borsasında “future” işlem gerçekleştiren yatırımcıların borsa nezdinde göstermesi gereken teminat oranı azalmış oldu.