Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamu İhale Kanununda Değişiklik

Gürcistan Kamu İhale Kanununda değişiklik yapılmıştır. 2025 yılından başlayarak Gürcistan'ın AB kamu ihale mevzuatına uyum sağlaması gerekmektedir. Kara liste uygulamasında yeni yaklaşım sergilenerek yaptırımdan kaçınmanın zorlaştırılması, kamu satınalma uzmanlarının sertifika zorunluluğu, itirazlar konusu ve denetim kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler, basitleştirilmiş satınalma sürecinin kontrolünün sıkılaştırılması gibi yenilikler getiren kanunun bazı maddeleri 2025, 2027 ve 2029 yılında yürürlüğe girecektir.

 

Kanun Metni:

https://matsne.gov.ge/document/view/5714621?publication=0

 

İlgili haberler:

https://bm.ge/ka/article/sajaro-shesyidvebis-shesaxeb-axali-kanoni-migebulia---sruli-teqsti/127993

https://bm.ge/ka/video/saxelmwifo-shesyidvebis-axali-kanoni---ra-icvleba-biznesistvis---analitika---28092022---gadacema-srulad/33631/

https://bm.ge/ka/video/mtavroba-shesyidvebis-kanonmdeblobas-cvlis---ra-shenishvnebi-aqvs-bizness/33356/

https://bm.ge/ka/video/saxelmwifo-shesyidvebis-axali-kanoni---ra-icvleba/33354/

https://bm.ge/ka/article/gamartivebuli-shesyidvebi-maqsimalurad-sheizgudeba---shesyidvebis-saagentos-xelmdzgvaneli/116802/