Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

ENEO ( Kamerun Elektrik Üretim ve Dağıtım Kurumu) 4 Mwp’lik Mini Solar Güneş Enerjisi Panelleri İle Ülkedeki Güneş Enerjisi Potansiyelini Arttırmayı Planlıyor

ENEO ( Kamerun Elektrik Üretim ve Dağıtım Kurumu) 4 Mwp’lik Mini Solar Güneş Enerjisi Panelleri İle Ülkedeki Güneş Enerjisi Potansiyelini Arttırmayı Planlıyor

ENOE 2018 tarihinde başlatılan projenin bir parçası olarak  izole termal santralleri hibritleştirme projesine yönelik girişimlerine devam etmektedir. Elektrik Dağıtım ve Üretim Kurumu (ENEO) 15.11.2023 tarihinde yaptığı bir uluslararası ihale duyurusu ile toplam kapasitesi 4 MWp olan ve toplam batarya kapasitesi 3,5 MWh olacak 6 adet yere monte mini solar paneli ihalesine çıkmıştır.

Söz konusu solar panellerin ülkenin kuzeyinde yer alan Banyo, Touboro ve Ngaoundal bölgesine; merkezde yer alan Yoko bölgesine; doğuda yer alan Yokadouma ve Moloundou bölgesine entegre edilerek, Djoum,Lomie ve Garoua-Boulai gibi bölgelerde daha önce yapıldığı gibi buralarda halihazırda var olan termal enerji kaynaklarını hibrid ünitelere dönüştürmeyi planlamaktadır. 

İlgilenen teklif sahiplerinin tekliflerini 19 Şubat 2024 tarihine kadar sunmaları gerekmektedir. Başarılı teklif sahipleri, bir leasing modeli altında geliştirilen bir proje durumunda Eneo'nun lisansı altında faaliyet gösterecek veya bir Bağımsız Enerji Üreticisi (IPP) projesi veya sahaya özel bir sözleşme durumunda lisans almaları gerekecektir. Eneo, projenin kalkınma ortaklığı projesi (PPA) ve tarife için Elektrik Sektörü Düzenleme Kurumu'ndan (Arsel) onay alması, ayrıca taraflarca (Yönetim Kurulu) iç doğrulama ve gerekli izin ve yetkilerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kiralama modelinin sözleşme süresi yenilenebilir olmak kaydıyla  beş yıl, IPP için ise 20 yıldır. Leasing modelinde Eneo, tesisleri satın alma seçeneğini elinde tutabilir. Başarılı teklif sahibi, mali kapanıştan tesislerin (PV + Akü) tamamen işletmeye alınmasına kadar inşaat garantisi vermelidir. Eneo'nun ise devreye alma tarihinden itibaren üç aylık faturalandırmayı kapsayan bir ödeme garantisi vermesi gerekmektedir.