Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) Tarafından Yapılan Açıklama Göre Kamerun Makine ve Ekipman İthalatı 2023'te 136 Milyar CFA ( 225 Milyon Dolar) Artış Gösterdi

Kamerun'un mekanik ve elektrikli makine ve ekipman ithalatı 2022'de harcanan 520 milyar CFA'dan (860 milyon Dolar) 136 milyar CFA (%26) (225 milyon Dolar) artışla; 2023'te 656 milyar CFA'ya (1.084 milyar Dolar) ulaştı. Rakamlar Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS) tarafından rapor edilmiştir.

Kamerun'un dış ticaretine ilişkin INS raporu, bu malların ithalatının 2023 yılında toplam ithalat harcamalarının %13,2'sini oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu artış Kamerun'un teknolojik ve endüstriyel kapasitelerini güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çizmektedir.