Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kazakistan Aktau ve Kuryk Limanlarının Kapasitesini %50 oranında arttıracak.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın 22 Mayıs 2024 tarihli basın açıklamasında, Kazakistan'ın deniz taşımacılığı altyapısının geliştirilmesine yönelik kabul edilen kapsamlı plana göre, Aktau ve Kuryk limanlarındaki konteyner hacmini 2028 yılı sonuna kadar  üç katına çıkarılmasını ve anılan liman kapasitelerinin %50 oranında arttırılmasının planladığı bildirilmektedir.

2024-2028 yılları arasında, Aktau ve Kuryk limanlarına dayalı büyük bir deniz taşımacılığı ve lojistik yapılanması öngörülmektedir.

Bu yapılanmanın konteyner kapasitesini arttıracağı, uluslararası taşımacılık için kargo aktarma terminalleri ile bölgedeki lojistik sistemini geliştireceği ve idari engelleri azaltacağı öngörülmektedir.

Kuryk limanının sularının taranması ve Aktau limanında bir konteyner merkezinin inşasına bu yıl başlanacağı ifade edilmektedir.

Yine, Trans-Hazar Uluslararası Transit Güzergahının güçlendirilmesi kapsamında öngörülenler de dahil olmak üzere projelerin çoğunun özel yatırımlar kullanılarak gerçekleştirileceği dile getirilmiştir.