Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Peru'nun İlk Biyokömür Üretim Tesisi İnşa Edilecek

Inspiratus Technologies şirketi tarafından Peru'da biyokömür üretimi için ilk endüstriyel tesisin inşa edileceği duyuruldu. Şirketin üst düzey yetkilileri, fabrikanın Piura'nın Sullana şehrinde yer alacağını ve tarımsal atık yönetimi ile toprak kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir ilerleme sağlayacağını belirtti.

Söz konusu tesisin ilk aşamada yaklaşık 40.000 ton biyokütle toplayarak 10.000 ila 12.000 ton biyokömür üretmesi planlanmaktadır. Çiftçilerin yardımıyla şeker kamışı atıkları biyokütle olarak işlenerek biyokömüre dönüştürülecektir. Şeker kamışının yanı sıra pirinç kabuğundan da biyokütle üretilecektir.

Brezilya, Bolivya ve Meksika Latin Amerika'da biyokömür üreten önemli ülkeler olarak görülmektedir. Kurulacak tesis ile Peru'nun da bu alanda önemli kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.