Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çekya'da Ücretlerde Artış Eğilimi

Danışmanlık şirketi F. Mazars'ın Orta ve Doğu Avrupa'daki yirmi iki ülkenin vergi sistemlerini karşılaştıran bir çalışmasına göre, Çek Cumhuriyeti'nde özel sektörde Euro cinsinden ortalama ücretler bu yıl %6 artarak 1.779 Euro'ya (43.716 kron) yükselmiştir. Çekya'daki ücret artışı Visegrad Grubu ülkeleri (V4 – Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Macaristan) arasındaki en düşük oran olarak kaydedilirken, Polonya'daki ücretlerin Çek Cumhuriyeti'ndeki ücretleri aştığı açıklanmıştır.

Çek İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Çek Cumhuriyeti'ndeki ortalama nominal ücret, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %7 artışla 43.941 Çek Korunası'na (1781 Euro) yükselmiştir. İki yılı aşkın bir sürenin ardından ortalama ücret, enflasyon dikkate alındığında reel anlamda da artışa geçmiştir. (%4,8).