Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ta, Rabat Şehrinde İbn Sina Yeni Hastanesi İnşaat Projesi Kapsamında Düşük Akım Elektrik İşleri İçin İhale Açıldı

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ve Fas Ulusal Tesisler Ajansı tarafından Rabat şehrinde İbn Sina Yeni Hastanesi inşaat projesi kapsamında aşağıdaki iki lot şeklinde Düşük Akım Elektrik İşleri için ihale açılmıştır.

 

                                                            Bütçe                                              Teminat

Lot 1: 33 katli kule, tıbbi teknik    243.305.790,00 Fas Dirhemi            2.500.000,00 Fas Dirhemi 

platformu ve ek binalarda Düşük  (yaklaşık 24,65 Milyon ABD Doları)  (yaklaşık 253.292,80 ABD Doları)

Akım Elektrik işleri

Lot 2: CCV kulesinin Düşük Akım  56.340.006,00 Fas Dirhemi              600.000,00 Fas Dirhemi 

Elektrik İşleri                              (yaklaşık 5,70 Milyon ABD Doları)    (yaklaşık 60.790,27 ABD Doları)

 

İhale duyurusunda, ihale dosyalarının www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilmesi gerektiği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-22-431 sayılı kararnamenin 30 ila 32. ve 34. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların, www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurmaları gerektiği; ihale dosyasında istenen teknik belgelerin “Bureau de la comptabilité à l’Agence Nationale des Équipements Publics” adresine, en geç, 18 Temmuz 2024 günü saat 16:00’da (yerel saat) teslim edilmesi veya başvuruların açılış oturumunda ihale komisyon başkanına teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

12 Temmuz 2024 günü saat 10:00’da (yerel saat), projenin gerçekleştirileceği yere ziyaret düzenleneceği; 19 Temmuz 2024 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna ekte yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=787632&orgAcronyme=o8p