Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas’ta Azilal Bölgesinde Sur Oued Lakhdar Barajının Hidromekanik Ve Elektromekanik Ekipmanlarının Yapım İşleri İçin İhale Açıldı

Fas Ekipman ve Su Bakanlığına bağlı Hidrolik Tesisler Müdürlüğü tarafından, Azilal bölgesinde Sur Oued Lakhdar barajının hidromekanik ve elektromekanik ekipmanlarının yapım işleri için ihale açılmıştır.

Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihalenin tahmini bütçesinin 118.068.000,0 Fas Dirhemi (yaklaşık 11,85 Milyon Dolar)  olduğu, ihaleye ilişkin mimari plan ve teknik dokümanların alım ücretinin 25,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 2,50 ABD Doları) olduğu, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 2.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 200.803,21 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) indirilerek temin edilmesi gerektiği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-22-431 sayılı kararnamenin 30. 31. 32. ve 34. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; Adayların ihale portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvurmaları gerektiği, 22 Temmuz 2024 günü saat 11:00’de (Yerel saat) Sur Oued Lakhdar barajının yerine ziyaret gerçekleştirileceği, 30 Temmuz 2024 günü saat 11:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=795959&orgAcronyme=k2q