Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya’nın "Kurzarbeit" Sistemine İlişkin Detaylar Görüşülüyor

Kısa süreli çalışma programı olarak bilinen “kurzarbeit”in Slovakya’da uygulanması planlanan versiyonuna ilişkin detaylar netleşiyor. Slovakya Çalışma Bakanı 25 Ocak'ta kısa süreli çalışma programına ilişkin destek yasasını diğer kurum ve kuruluşların görüşlerine sunmuştu. En sık görüş verilen husus, destek için gelirlerinde %40'lık bir azalma şartı bulunan serbest meslek sahiplerinin haklarıyla ilgili olmuştur. Sanayi Kuruluşları Federasyonu, ilk etapta sunulan konseptin aylık %25'lik bir düşüş şartı taşıdığına işaret ederek, sınırın yine %25'e düşürülmesini teklif etmektedir. Ticaret Ruhsatlandırma Derneği de serbest meslek erbabı olma koşulunun orantısız olduğunu belirterek aynı şekilde %25 oranına geri dönülmesini önermektedir. Buna karşın, Maliye Bakanlığı ise serbest meslek sahiplerinin “kurzarbeit” programından tamamen çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Slovak “kurzarbeit”, Alman “kurzarbeit”ine benzer şekilde çalışacaktır. Plan, işverenler tarafından ödenen (kaza sigortası benzeri şekilde) ve serbest meslek sahipleri tarafından ödenen sosyal güvenlik primlerinin toplanacağı bir istihdam fonu oluşturacaktır.