Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Bakü Ticaret Müşavirliği

Petrol Rafinerileri İçin Azerbaycan'a İthal Edilen Makina/Ekipmanlara Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlanmıştır


Mevzuat Değişiklikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 04/08/2023 tarih ve 264 sayılı Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasinda-ixrac-idxal-emeliyyatla-7253) “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İhracat-İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergi Oranları Hakkındaki ...

Tiflis Ticaret Müşavirliği

Abd Ve AB'den İthal Edilen Taşıtların Rusya Ve Belarus'A Gürcistan Üzerinden Satışına Kısıtlama Getirilmiştir


Mevzuat Değişiklikleri

ABD, AB, Birleşik Krallık gibi ülke ve ülke grupları tarafından Rusya ve Belarus'a karşı uygulanan yaptırımların uygulanması konusunda Gürcistan tedbirleri ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Şehrin Girişimcileri İçin Devletle İşbirliğinin Yeni Kuralları Belirlenecek


Mevzuat Değişiklikleri

Norma'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı 26.07.2023 tarih ve PP-236 sayılı "Taşkent şehrinde devlet ve ticari kuruluşlar arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Yatırım Kanununda Teşviklere Yapılan Yeni Eklemeler


Mevzuat Değişiklikleri

2017 tarihli 72 sayılı Yatırım Kanununun Ek Teşvikler başlıklı 13. maddesinde aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

 

Yetkili bakanın onayıyla, projenin kurulması ...

Kahire Ticaret Müşavirliği

Yatırım ve Ekonomik Faaliyetlerde Devlet Kurumlarına Getirilen Vergi ve Harç Muafiyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin


Mevzuat Değişiklikleri

2023 Tarihli 195 Sayılı karara göre, Mısır Arap Cumuhuriyeti içinde uygulanan uluslararası anlaşmalara ihlal gertirmeksizin, askeri görevlere getirilen muafiyetler ve ...

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Sırbistan Hükümeti Karayolu Trafik Güvenliği Hakkında Yeni Yasayı Kabul Etti


Mevzuat Değişiklikleri

Sırbistan Hükümeti ülkenin ekonomik çıkarlarını koruyan ve daha iyi trafik güvenliğine katkıda bulunan Karayolu Trafik Güvenliği Yasasında Değişiklikler ve Ekler ...

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği

Arjantin Ülke Vergisi ve Bazı Tarım Ürünleri İçin Yeni Döviz Kuru


Mevzuat Değişiklikleri

24 Temmuz 2023 tarihli ve 56978/23 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377/2023 sayılı Kanun çerçevesinde, Ülke Vergisi (Pais tax), mal ve ...

Taşkent Ticaret Müşavirliği

Gümrük Beyannamesi Doldurma Prosedürü Değiştirildi


Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın "Gümrük beyannamesinin doldurulmasına ilişkin yönergede değişiklik ve eklemeler yapılması hakkında" talimatı kabul edildi.

Gümrük beyannamesi doldurma ...